home-gymroom
Gymroom van Jimi Gantois
Je mag alles gebruiken wat je op deze site vindt. (Maar refereer! )
 

Home > Anatomie: beenderen > Bovenste ledematen
Home > Don Bosco GB > Anatomie> Bovenste ledematen

Anatomie - bovenste ledematen
Ons on-line woordenboek (Latijn - Nederlands): klik hier

Plaats je cursor op het uiteinde van de aanwijsstreepjes!

Scapula

ventraal lateraal dorsaal lateraal lateraal mediaal mediaal dorsaal ventraal angelus superior angelus lateralis angelus inferior margo superior margo lateralis margo medialis spina scapula spina scapula spina scapula fossa supraspinata fossa supraspinata fossa supraspinata acromion acromion acromion fossa infraspinata fossa infraspinata facies articularis acromii processus coracoideus processus coracoideus processus coracoideus cavitas glenoidalis cavitas glenoidalis tuberculum infraglenoidale tuberculum infraglenoidale

Clavicula

craniaal caudaal lateraal mediaal facies articularis sternalis linea trapezoidea tuberculum conoideum tuberculum conoideum facies articularis acromialis

Humerus

ulna

lateraal ventraal dorsaal dorsaal ventraal lateraal lateraal mediaal mediaal incisura radialis circumferentia articularis circumferentia articularis olecranon olecranon incisura trochlearis processus coronoideus processus coronoideus tuberositas ulnae tuberositas ulnae crista m. supinatoris crista m. supinatoris processus styloideus processus styloideus processus styloideus margo interosseus margo  anterior margo posterior

Radius

ventraal dorsaal mediaal lateraal lateraal madiaal mediaal dorsaal ventraal fovea articularis fovea articularis circumferentia articularis circumferentia articularis collum  radii tuberositas radii tuberositas radii tuberositas pronatoria processus styloideus processus styloideus incisura ulnaris margo interosseus margo posterior margo anterior

Manus (rechter dorsaal)

ossa digitorum manus of falangen ossa metacarpalia ossa carpi phalanx distalis phalanx media phalanx proximalis I II III IV V os scaphoideum os lunatum os triquetrum os pisiforme os trapezium os trapezoideum os capitatum os hamatum
 

Realisatie: Jimi Gantois
Laatste wijziging: 3 May, 2012

URL: http://www.jimigym.be